بهترین مطالب برای دانلود و دیدن http://khatari.mihanblog.com 2020-03-30T11:39:04+01:00 text/html 2013-09-29T09:52:12+01:00 khatari.mihanblog.com رضا عکسهای کمیاب و جدید از بازیگران ایران http://khatari.mihanblog.com/post/168 <div id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1796" class="nav-bar"><div id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1594" class="tabs"> <p id="tablist-instr" class="offscreen"><br></p><table id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1811" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="792" style="background-color: rgb(242, 249, 250);"><tbody id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1810"><tr id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1809"><td dir="rtl" id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1808" background="http://www.salijoon.info/tempel/sali/01.gif" width="792"><font id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1807" face="Tahoma"><center id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1806"><table id="yiv2106407752table10" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="750" bgcolor="#ffffff" style="text-align: justify; direction: rtl; font-size: 10pt;"><tbody id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1805"><tr id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1804"><td id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1803" bgcolor="#ffffff" width="750"><font id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1802" color="#000000" face="Tahoma" style="font-size: 10pt;"><h2 class="yiv2106407752posttitle yiv2106407752icon" align="center"><font size="4">عکس جالبی‌ از مهناز افشار در حال نقاشی منزل</font></h2><div class="yiv2106407752content"><div id="yiv2106407752post_message_4480638"><blockquote class="yiv2106407752postcontent yiv2106407752restore"><b><div align="center"><font color="black" size="4"><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/ZWVi7.jpg"></a><br><br>&nbsp;</font></div></b></blockquote></div></div><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/rBJQS.jpg"></a><br><br>باران کوثری برای استقبال از رییس جمهور در فرودگاه مهر آباد</font></b></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/SNMkI.jpg"></a><br><br>الناز شاکردوست درنمایی از منزلش<br><br>تصمیم گیرى بین این فیلم نامه ها نمى دونید چقدر سخته</font></b></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/eRqws.jpg"></a><br><br>ﺍﻟﻨﺎﺯ ﺷﺎﮐﺮﺩﻭﺳﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ<br>&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><h2 class="yiv2106407752posttitle yiv2106407752icon" align="center"><font size="4">تیپ جدید از کتایون ریاحی</font></h2><div class="yiv2106407752content"><div id="yiv2106407752post_message_4479938"><blockquote class="yiv2106407752postcontent yiv2106407752restore"><b><div align="center"><font color="black" size="4"><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/PwkaT.jpg" width="701" height="524"></a><br><br><br><br><br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/6uFzl.jpg" width="694" height="466"></a><br><br>عکس جدید اشکان خطیبی و سحر دولتشاهی و بزرگ مرد سینمای ایران جعفر پناهی&nbsp;<br><br><br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/vJ73.jpg"></a><br><br>سحر قریشی و مادرش<br>&nbsp;</font></div><div align="center"><font color="black" size="4"><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/QVWlK.jpg"></a><br><br>الناز شاکردوست</font></div></b></blockquote></div></div><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/lMRA3.jpg"></a><br><br><br><br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/Cbe1W.jpg"></a><br><br><br><br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/OdCr0.jpg"></a><br><br><br>&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><br><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/iGWUt.jpg"><br><br><br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/Nvn4I.jpg"></a></font></b></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1876" style="text-align: center;"><b id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1875"><font id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1874" color="black" size="4"><a id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1873" href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1872" src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/CXfNV.jpg"></a><br><br>پویا امینی و همسرش</font></b></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1801" style="text-align: center;"><b id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1825"><font id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1824" color="black" size="4"><a id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1823" href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1822" src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/p7mwO.jpg"></a><br><br><br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/7285r.jpg" width="700" height="466"></a></font></b></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/reEqw.jpg"></a><br><br>روناک یونسی به همراه مادرش و 2 خواهرش</font></b></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/m8zar.jpg" width="700" height="394"></a><br><br><br>پشت صحنه رسوایی<br>&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/COxJ.jpg"></a><br><br>حدیث فولادوند و همسرش رامبد شکرآبی + رضا رشید پور<br><br>&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/oiRWU.jpg"></a><br><br><br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/OqBIk.jpg"></a><br><br>امیر کاظمی و همسرش مهتاب محسنی<br>&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/0QX54.jpg"></a><br><br>ترلان پروانه<br>&nbsp;</font></b></p><p id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1830" style="text-align: center;"><b id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1829"><font id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1828" color="black" size="4"><a id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1827" href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1826" src="http://www.imgpar.com/images/2013/09/20/JSI3k.jpg" width="712" height="478"></a><br><br>ترلان پروانه<br><br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/xhP3D.jpg"></a><br><br>ترلان پروانه<br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/38z9L.jpg"></a><br><br>بهرام رادان و آتیلا پسیانی<br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/Ys2EF.jpg"></a></font></b></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><div id="yiv2106407752helpfulanswers_box_4479297" style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 25px;"><p style="text-align: center;">&nbsp;</p></div><div id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1865" class="yiv2106407752content"><div id="yiv2106407752post_message_4479297"><blockquote id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1864" class="yiv2106407752postcontent yiv2106407752restore "><b id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1863"><div id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1862" align="center"><font color="black" size="4">جدید ترین عکس های ابوالفضل پور عرب<br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/d7o8W.jpg"></a><br><br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/jeKiw.jpg" width="676" height="449"></a><br><br><br><br><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/QIse0.jpg" width="689" height="456"></a></font></div></b></blockquote></div></div><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/4wbyT.jpg"></a><br><br>امیر جعفری و مادرش<br>&nbsp;</font></b></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><b><font color="black" size="4"><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.imgpar.com/images/2013/09/20/ox7uP.jpg"></a><br><br>ﺭﻭﻧﺎﮎ ﯾﻮﻧﺴﯽ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﯿﺮﯼ</font></b></p><p style="text-align: center;">&nbsp;</p><div id="yiv2106407752helpfulanswers_box_4480046" style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 25px;"><p style="text-align: center;">&nbsp;</p></div></font><font id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1839" color="#000000" size="4" face="Tahoma"><div id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1838" class="yiv2106407752content"><div id="yiv2106407752post_message_4480046"><blockquote id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1837" class="yiv2106407752postcontent yiv2106407752restore "><div id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1836" align="center"><b id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1835"><a href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/bW7m5.jpg" width="696" height="558"></a><br><br><br><br><a id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1834" href="http://salijoon.info/" rel="nofollow" target="_blank"><img id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1833" src="http://salijoon.ws/mail92/920707/bz/Lq9d7.jpg" width="706" height="364"></a></b></div></blockquote></div></div></font></td></tr></tbody></table></center></font></td></tr></tbody></table></div></div><div id="main" role="tabpanel" aria-labelledby="yui_3_7_2_1_1380447858152_1447"><div id="paneshell"><div id="shellcontent" evtclickfunction="" k(aa,ax){if(neoconfig.hasconv){return;}var="" az="E.getTarget(Aa),AY=function(Ae){var" ac="v(AL,&quot;div&quot;,&quot;msg-list&quot;),Ad,Ab;if(Ac&amp;&amp;Ac.length){for(Ad=0,Ab=Ae||Ac.length;Ad&lt;Ab;Ad++){Q(Ac[Ad],AL);Ac[Ad][g](&quot;input&quot;)[0].checked=false;}}},d=function(Ac){if(!z){z=l[AI](&quot;msg-preview&quot;).innerHTML;}var" ad="Ac[g](&quot;input&quot;)[0],Ab=Ad.value;D=0;AY();Ac[H]+=&quot;" selected";aj(ab,ax,ac);},w="false,b;if(AZ){while(AZ.id!=&quot;shellcontent&quot;){b=AZ.tagName;b=b?b.toUpperCase():&quot;&quot;;switch(b){case&quot;LI&quot;:case&quot;DIV&quot;:if(AZ[AP](&quot;data-action&quot;)==&quot;select-message&quot;){w=true;" d(az);break;}case"input":if(az.type="=&quot;checkbox&quot;){if(AZ.name==&quot;mid&quot;){E.preventDefault(Aa);d(AZ[y][y][y]);}w=true;break;}default:AZ=AZ[y];break;}if(w){break;}}}}=&quot;null&quot;" clickfunction="" evtdblclickfunction="" p(d){var="" b="NeoConfig,w=b.userDataObj.userUIPref.msgPaneVisible;if(!b.fullPage&amp;&amp;w){k(d,true);}}=&quot;null&quot;" dblclickfunction=""><div style="visibility: visible;" id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1467"><div id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1469" class="messagepane " role="document" tabindex="0"><div id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1468" class="message content"><div id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1792" class="msg-body inner undoreset" role="main" aria-label="Message body"><div id="yiv2106407752"><div id="yui_3_7_2_1_1380447858152_1800"></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2013-09-25T10:28:19+01:00 khatari.mihanblog.com رضا برگرفته از سایت http://www.delgarm.com http://khatari.mihanblog.com/post/166 <ul id="yiv667000531section2" style="margin: 1em 0px; padding: 0px 0px 0px 40px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: rgb(241, 255, 222);"><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1972" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/news/sport-news/320-news/sport-news/23244-%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-2772" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1988" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">درفشی پور به مدال نقره مسابقات کاراته دست یافت- احمدی به مدال...</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/information-it/tecnoloji-it-news/428-information-tac/it-news/23243-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D9%84%DA%A9%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-9644" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">یک کنسرسیوم خصوصی صاحب بلک‌بری شد</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1970" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/coins-and-gold-price/333-prices/7303-gold-and-coin-prices" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1969" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">قیمت سکه و طلا</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/information-it/os/425-information-tac/operation-system/23242-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F-7611" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">چرا اپل از معیارهای طراحی استیو جابز فاصله گرفت؟</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1987" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/employment-job/332-jobs/23240-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%E2%80%93-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-6662" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1986" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">استخدام قزوین – خانم مسلط به فتوشاپ</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/employment-job/332-jobs/23241-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%E2%80%93-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-7153" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">استخدام قزوین – نیروی بازرگانی و بیمه</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1967" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/art-and-literature/447-arts-and-literature/cinema-and-television-iran/23239-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B7%D9%86%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%98-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B2%D8%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%9F-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-7941" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1968" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">این مطلب واقعی است نه طنز: مانی حقیقی به افخمی: تو یک فالانژ...</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/albume-gallery/slack-suit/259-gallery-albume/clothing-comfort/23238-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-catwalk" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">مانتو تابستانی برند CatWalk- گروه اول</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1966" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/news/sport-news/320-news/sport-news/23235-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%8C%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-7491" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1965" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">شاید کوروش باقری به مسابقات جهانی نرود-رضا زاده،سرمربی تیم ملی...</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/albume-gallery/etc-picture/324-gallery-albume/various-picture/23233-%DA%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%B2-9752" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">گلریزان فیلم دهلیز</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1964" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/information-it/mobile1/420-information-tac/mobile/23229-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-imessage-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-9151" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">تماشا کنید: عرضه‌ی iMessage برای اندروید</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/health/nutrition/164-health-news/nutrition/23228-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">کدام مواد غذایی دارای نگهدارنده هستند؟</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2016" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/albume-gallery/faces/456-gallery-albume/faces/23226-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2015" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">شریل کول صاحب زیباترین مدل موی جهان</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/entertainment/biography1/165-entertainment/biography/23224-%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%86-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">عکس هایی از زیباترین مانکن هلندی معروف جهان</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1956" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/news/sport-news/320-news/sport-news/23223-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-4479" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_1955" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">چند داور منشوری بودند ولی با سفارش برگشتند- توضیح درباره رشوه...</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/information-it/tecnoloji-it-news/428-information-tac/it-news/23222-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B3-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF-9837" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">برنامه‌های متنوع ایرانسل برای نمایشگاه ایران‌تلکام...</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/health/nutrition/164-health-news/nutrition/23221-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">دلایلی قانع کننده تا دیگر آدامس نخورید</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/albume-gallery/slack-suit/259-gallery-albume/clothing-comfort/23220-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-2013" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">لباس هندی -2013 - گروه چهارم</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2018" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/information-it/tecnoloji-it-news/428-information-tac/it-news/23219-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2017" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">10 اختراعی که همیشه آرزوی داشتنش را داشته ایم</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/marriage/engagement,-marriage-and-after-marriage/161-marriage-news/engagement-and-wedding/23218-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">چگونه بفهمیم یک مرد عاشقمان شده؟نشانه های عاشق شدن مرها</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2019" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/news/sport-news/320-news/sport-news/23211-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-9651" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">بیاتی‌نیا: مشکلی برای بازی مقابل سپاهان ندارم- لوکا مربی...</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/cooking/training-of-food/290-cooking-and-nutrition/training-of-food/cake-and-pastry/23208-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DA%A9%DB%8C" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">یک پیراشکی خوشمزه با روکش شکلاتی درست کنیم</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2021" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/marriage/sexual-knowledge/213-marriage-news/sexual-knowledge/23205-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2020" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">علایم بیماری های آمیزشی چیست؟</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/lifestyle/makeup/201-beau-monde/makeup/23191-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D9%87%D8%A7" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">آموزش نحوه سایه زدن چشم ها</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2023" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/lifestyle/healthy-skin/169-beau-monde/healthy-skin/23184-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2022" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">کاشت گونه،معرفی،روش ها و عوارض</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/news/sport-news/320-news/sport-news/23183-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-5949" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">تماس اکبرآبادی مدال طلا را از بانوان گرفت- چرا دیروز به حجاب...</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2024" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/tourism/about-iranian/255-tourism-news/iranian-news/23178-%D8%AC%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4-%D8%AC%D9%86" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">برای دیدن جن و پری به زنجان بروید!</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/employment-job/332-jobs/23173-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%E2%80%93-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-3514" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">استخدام بوشهر – شرکت تعاونی پیشگامان جنوب</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2025" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/employment-job/332-jobs/23174-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B2-9115" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">استخدام بانک کارآفرین سال ۹۲</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/tourism/knowledge-journey/210-tourism-news/journey-education/23172-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">نکات مهم برای تنها سفر کردن</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2027" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/lifestyle/clothes,-bags-and-shoes/193-beau-monde/clothes-and-shoes/23169-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2026" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">معروف ترین مارک های لباس در جهان را بشناسیم</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2033" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/entertainment/sms-jokes/308-entertainment/funny-sms/23166-%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-92" id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2032" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">اس ام اس آغاز پاییز(جدید 92)</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2028" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/information-it/tarfand/453-information-tac/tarfand/23164-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%E2%80%8C" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">اپلیکیشن‌های مضر اما دوست‌داشتنی</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2034" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/art-and-literature/447-arts-and-literature/cinema-and-television-iran/23162-%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B3-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%8C-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%B2%DB%8C-1659" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">ده فیلم مهم سال، که پاییز ۲۰۱۳ منتظر دیدن‌شانیم: از...</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2029" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/entertainment/latife-o-jokes/309-entertainment/entries-jokes/23160-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">جدیدترین ترول های خنده دار</a></li><li style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/tablet-price/333-prices/7104-tablet-price" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">قیمت تبلت</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2030" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/sport-newspaper-title/335-newspaper-titles/7681-sport-newspaper-title" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">عناوین روزنامه های ورزشی 92/07/02</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2035" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/laptop-price/333-prices/7106-labtop-price" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">قیمت لپ تاپ</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2031" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/webcam-price/333-prices/7107-digital-camera-price" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">قیمت دوربین عکاسی</a></li><li id="yui_3_7_2_1_1380104799765_2036" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); float: right; list-style: none outside none; margin: 0px; height: 24px; overflow: hidden; text-align: right; width: 380px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://delgarm.com/export-machine-price-3/333-prices/7103-car-price-list" style="text-decoration: none; color: rgb(71, 113, 10); outline: 0px; padding-right: 15px; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 1px 1px; vertical-align: top;">قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی</a></li></ul> text/html 2013-09-24T10:12:28+01:00 khatari.mihanblog.com رضا ۱۰ اصل برای اینکه ذهنی آرام داشته باشی http://khatari.mihanblog.com/post/165 <font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4345" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4362" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-size: small;">&nbsp;</p><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4344" style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden; font-size: small;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://salijoon.info/" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4364" style="color: rgb(39, 151, 218); outline: 0px;"><img src="http://salijoon.info/mail92/920630/1.jpg" width="370" height="365" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4363" style="border: 0px;"></a></p><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4373" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b><br></b></p><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4373" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4372">ذهن خالی، محل مورد علاقه شیطان است. تمام كارهای شیطانی در ذهن خالی روی خواهد داد. ذهن خود را با افكار مثبت و با ارزش پر كنید.</b></p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4376" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4375" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#0000FF" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4307" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; font-weight: 700;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4306" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">۱. در كار دیگران دخالت نكنید، مگر آنكه از شما درخواست كمك كند.</p></font><font color="#000000" face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4325" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4324" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4323">بیشتر ما با مداخله در امور دیگران، برای خود و آنها مشكلاتی ایجاد می كنیم. ما معمولاً به این دلیل در كار آنها مداخله می كنیم كه معتقدیم راه ما، بهترین راه است. ما تصور می كنیم كه منطق ما بهترین منطق است و كسانی كه مطابق طرز فكر ما عمل نمی كنند، باید مورد انتقاد قرار بگیرند و به مسیر درست (كه همان مسیر ماست) هدایت شوند. این طرز فكر، وجود فردیت را انكار می كند. خداوند هر یك از ما را منحصر به فرد آفریده است و هیچ دو نفری، نمی توانند یك جور فكر و عمل كنند. تمام مردان و زنان، به روش منحصر به فرد خودشان عمل می كنند؛ بنابراین به فكر كار خود باشید و آرامش را برای خود حفظ كنید.</b></p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font color="#000000" face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4378" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; font-size: 9pt;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4377" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#0000FF" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4380" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; font-weight: 700;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4379" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">۲. حسود نباشید</p></font><font color="#000000" face="Tahoma" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b>همه ما این تجربه را كسب كرده ایم كه چگونه حسادت می تواند آرامش ذهن را به هم بزند؛ مثلاً وقتی كه شما می دانید كه سخت تر از همكاران تان در اداره كار می كنید، اما گاهی اوقات آنها ترفیع می گیرند و شما نمی گیرید، یا اینكه چند سال پیش كاری را شروع كردید، اما به اندازه همسایه تان كه تازه یك سال است آن كار را شروع كرده، موفق نیستید. مثال های متعددی از این قبیل در زندگی روزمره وجود دارد، اما هیچ یك از آنها دلیل نمی شود كه شما حسودی كنید. به خاطر داشته باشید كه زندگی هر كسی طبق سرنوشت او رقم می خورد كه حالا جزئی از واقعیت اوست. اگر مقدر شده كه شما ثروتمند باشید، هیچ چیز در دنیا نمی تواند شما را متوقف سازد و اگر اینگونه مقدر نشده باشد، هیچ كس نمی تواند به شما كمك كند. با سرزنش كردن دیگران، در قبال بداقبالی خود، كاری از پیش نمی برید. مطمئن باشید كه حسادت، شما را به جایی نمی رساند، تنها آرامش را از ذهن شما می رباید.</b></p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font color="#000000" face="Tahoma" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; font-size: 9pt;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#0000FF" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; font-weight: 700;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">۳. ببخشید و فراموش كنید</p></font><font color="#000000" face="Tahoma" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b>این روش، بهترین راه برای رسیدن شما به آرامش ذهنی است. ما اغلب به دلیل اینكه كسی به ما توهین كرده یا به ما ضرری رسانده است، احساسات ستیزگی را در قلب خود افزایش می دهیم. ما شكایت ها و گلایه ها در خود را پرورش می دهیم و نتیجه آن برای ما، تنها بی خوابی، زخم معده و افزایش فشارخون است. توهین یا صدمه ممكن است یك بار اتفاق بیفتد، اما با تشدید شكایات، مدام آن را به خود یادآوری می كنیم. شما باید به سرعت این عادت بد را ترك كنید. زندگی بسیار كوتاه تر از آن است كه بخواهد بازیچه چنین چیزهایی شود. ببخشید و فراموش كنید؛ تنها با بخشش و فراموش كردن است كه عشق شكوفا می شود.</b></p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font color="#000000" face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4327" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; font-size: 9pt;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4326" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#0000FF" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4329" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; font-weight: 700;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4328" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">۴. به دنبال تایید دیگران نباشید</p></font><font color="#000000" face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4382" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4381" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b>دنیا پر از آدم های خودخواه است. آنها به ندرت بدون انگیزه های خودپسندانه كسی را ستایش می كنند؛ آنها ممكن است امروز شما را ستایش كنند، زیرا در قدرت هستید، اما به محض اینكه جایگاه خود را از دست دادید، موفقیت شما را فراموش می كنند و به دنبال پیدا كردن نقص و ایراد در شما خواهند بود. چرا تا حد مرگ برای به رسمیت شناخته شدن تلاش می كنید؟ این رسمیت، ارزش این همه تلاش را ندارد. وظایف خود را بسیار اخلاقی و صادقانه انجام دهید و منتظر تایید دیگران نباشید.</b></p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font color="#000000" face="Tahoma" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; font-size: 9pt;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#0000FF" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; font-weight: 700;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">۵. خودتان را مطابق با محیط پیرامون خود تغییر دهید</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b>اگر سعی كنید فقط محیط را تغییر دهید، موقعیت هایتان را از دست خواهید داد. به جای آن، سعی كنید خودتان را مطابق با محیط اطراف خود تغییر دهید. به محض انجام این كار، حتی محیط پیرامون تان كه با شما سر جنگ داشت، به طور اسرارآمیزی، تغییر می كند و با شما همسو و هماهنگ می شود.</b></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#0000FF" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; font-weight: 700;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">۶. آنچه را كه درمان نمی شود، تحمل كنید</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b>بهترین راه برای تبدیل ضرر به سود، همین است. هر روز با تعداد زیادی از ناملایمات، بیماری ها، آزردگی ها و حوادثی مواجه می شویم كه نمی توانیم آنها را تحمل كنیم و یا تغییرشان دهیم؛ بنابراین باید یاد بگیریم كه با آنها سازگار شویم. باید بیاموزیم با خوشرویی و بردباری، آنها را تحمل نماییم. به خودتان ایمان داشته باشید؛ شما برحسب میزان شكیبایی خود، قدرت و توانایی بیشتری را به دست خواهید آورد.</b></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#0000FF" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; font-weight: 700;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">۷. به اندازه توان خود مسئولیت به عهده بگیرید</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b>لازم است این پند، همیشه در خاطرتان بماند. ما اغلب تمایل داریم بیشتر از توان مان مسئولیت برعهده بگیریم؛ انگار این امر، ذهن و منیت ما را راضی می سازد، اما شما كه حدود خود را به خوبی می شناسید، چرا كار بیشتری را تحمل می كنید كه نگرانی بیشتری را برای شما در بر خواهد داشت؟ شما نمی توانید با فعالیت های بیشتر، ذهن خود را به سمت آرامش سوق دهید؛ بنابراین درگیری های اضافی را كاهش دهید و اوقات خود را صرف دعا، درون نگری و آرامش نمایید. این كار افكاری را كه موجب بروز استرس و بی قراری در ذهن تان می شود، كاهش می دهد. ذهن آسوده، آرامش بیشتری در بر خواهد داشت.</b></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#0000FF" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4388" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; font-weight: 700;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4387" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">۸. به طور مرتب تمركز را تمرین كنید</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4391" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4390" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4389">تمرین تمركز، ذهن را آرام می كند و افكار مزاحم را از بین می برد. این كار بالاترین درجه آرامش ذهن است. اگر هر روز نیم ساعت تمركز نمایید، ذهن تان در ۲۳ ساعت و نیم دیگر، آرامش كافی خواهد داشت و ذهن شما به سادگی قبل، درگیر ناملایمات نمی شود. با افزایش زمان تمركز روزانه، سود بیشتری عایدتان خواهد شد. به علاوه، كارایی شما نیز افزایش می یابد و قادر خواهید بود نتایج بهتری را در زمان كمتری ارائه دهید.</b></p><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#0000FF" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; font-weight: 700;"><p style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">۹. ذهن خود را هرگز خالی نگذارید</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#000000" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4342" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4343" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;"><b id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4392">ذهن خالی، محل مورد علاقه شیطان است. تمام كارهای شیطانی در ذهن خالی روی خواهد داد. ذهن خود را با افكار مثبت و با ارزش پر كنید. فعالانه یك سرگرمی را دنبال كنید و كاری را انجام دهید كه علاقه شما را برانگیزد. شما باید تصمیم بگیرید كه چه چیزی بیشتر ارزش دارد؛ پول یا آرامش ذهن؟ ممكن است سرگرمی های شما اغم از كارهای عام المنفعه یا كار مذهبی، همیشه پولی به همراه نداشته باشد، اما حس موفقیت و تكامل را برای شما در بر خواهد داشت؛ حتی زمانی كه از لحاظ جسمی در حال استراحت هستید، خودتان را مشغول خواندن یا مناجات با خدا نمایید.</b></p><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4341" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">&nbsp;</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font face="Tahoma" color="#0000FF" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4340" style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; text-align: justify; font-weight: 700;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4339" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">۱۰. هیچ گاه كاری را به تعویق نیندازید و هرگز افسوس نخورید</p></font><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify;"></span><font color="#000000" face="Tahoma" id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4331" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; text-align: justify; font-weight: 700;"><p id="yui_3_7_2_1_1380016994561_4330" style="margin: 0px; padding: 15px 0px 3px; clear: both; overflow: hidden;">انرژی و وقت خود را با «باید» یا «نباید» ها تلف نكنید. روزها، ماه ها و سال ها ممكن است با این مناظرات ذهنی بیهوده تلف شود. شما هرگز نمی توانید برنامه ریزی دقیق و همه جانبه ای داشته باشید، زیرا هرگز نمی توانید تمام اتفاقات آینده را پیش بینی نمایید. برای وقت خود ارزش قائل شوید و كارهایی را انجام دهید كه به راستی لازم است انجام شود. مهم نیست كه اولین بار با شكست مواجه شوید؛ زیرا می توانید از اشتباهات خود درس بگیرید و بار دیگر موفقیت كسب نمایید. عقب نشینی و نگرانی، كاری از پیش نمی برد، هرگز حسرت نخورید؛ آنچه كه اتفاق افتاده، دیگر قابل تغییر نیست، حتی اگر تمام عمر حسرت آن را بخورید.</p></font> text/html 2013-09-20T15:54:12+01:00 khatari.mihanblog.com رضا نرم افزار افزایش سرعت گوشی اندروید Android booster http://khatari.mihanblog.com/post/164 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">نرم افزار Android booster</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">تقویت کننده سرعت گوشی</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">اندرویدی شما میباشد. این نرم افزار با</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">بهینه سازی</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">قسمت رم و سی پی یو گوشی اندرویدی سرعت آن را هنگام کار کردن زیاد میکند. در این نسخه از نرم افزار تمامی مراحل بهینه سازی به صورت خودکار انجام می پذیرد و شما تنها باید گوشی خود را</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">ریستارت&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">کنید تا برنامه پس از راه اندازی مججد به صورت کامل اجرا شود.</span></h1><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img alt="نرم افزار افزایش سرعت گوشی اندروید Android booster" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/9/Android%20booster.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><br><br><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br>ویژگی های کلیدی Android booster:<br><br>بهینه سازی رم و سی پی یو گوشی اندرویدی<br>بهیه سازی به صورت خودکار پس از شروع مجدد<br>تغییر در سرعت هنگام کار کردن با گوشی<br>سرعت خیره کننده<br></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a title="نرم افزار افزایش سرعت گوشی اندروید Android booster" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/04/-android-booster/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">ن</a></b></div> text/html 2013-09-20T15:53:21+01:00 khatari.mihanblog.com رضا جدیدترین نسخه نرم افزار پلیر ویدیو اندروید DicePlayer http://khatari.mihanblog.com/post/163 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">هیج جای تعجب نیست! پلیر</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">DicePlayer&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">یکی از محبوب ترین و</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">قدرتمند ترین</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">پلیر های</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">اندرویدی&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">در نزد کاربران می باشد. با استفاده از این پلیر شما قادر به پخش فایل های ویدیویی</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">حجیم&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">خواهید بود. این نرم افزار با بهره گیری از قدرت پخش</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">سخت افزاری</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">به یکی از قدرتمند ترین پلیر های ویدیو تبدیل شده است. قابل توجه است که هنگام پخش شما قادر به کنترل سرعت فیلم ها خواهید بود. اکنون می توانید جدیدترین نسخه این پلیر را از وبسایت</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">یک موبایل</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">دریافت کنید</span></h1><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img alt="جدیدترین نسخه نرم افزار پلیر ویدیو اندروید DicePlayer" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/9/DicePlayer.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><br><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br>ویژگی های کلیدی DicePlayer:<br><br>پخش از طریق سخت افزار<br>پخش زیرنویس با فرمت SSA، SMI، SRT<br>اشترات گذاری ویدیو ها<br>عدم پشتیبانی این نرم افزار از گوشی های XPERIA U / P<br></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a title="جدیدترین نسخه نرم افزار پلیر ویدیو اندروید DicePlayer" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/04/diceplayer/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">جدیدترین نسخه نرم افزار پلیر ویدیو اندروید DicePlayer</a></b><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p></div> text/html 2013-09-20T15:49:33+01:00 khatari.mihanblog.com رضا تم مخصوص لانچر NEXT اندروید Next Launcher Finesse Theme http://khatari.mihanblog.com/post/162 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">نرم فوق العاده زیبای</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">Next Launcher Finesse Theme</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">یکی از تم های مخصوص لانچر</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">NEXT&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">می باشد. تصویر زمینه این لانچر به صورت پیشفرض به رنگ قرمز می باشد. شما می توانید با استفاده از</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">آیکون&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">های موجود در تم لانچر خود را</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">سفارشی</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">سازید. دقت داشته باشید که</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">سرعت&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 18px;">این لانچر بالا می باشد</span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 18px;"><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img alt="تم مخصوص لانچر NEXT اندروید Next Launcher Finesse Theme" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/9/Next%20Launcher%20Finesse%20Theme%20copy.jpg" height="224" width="458" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a title="تم مخصوص لانچر NEXT اندروید Next Launcher Finesse Theme" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/04/-next-next-launcher-finesse-theme/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">تم مخصوص لانچر NEXT اندروید Next Launcher Finesse Theme</a></b><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p></div></h1> text/html 2013-09-20T15:48:53+01:00 khatari.mihanblog.com رضا نرم افزار بیس بوستر پرو اندروید - افزایش صدای گوشی Bass Booster Pro http://khatari.mihanblog.com/post/161 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">با استفاده از</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><a href="http://www.yekmobile.com/" style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">نرم افزار&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Bass Booster Pro</b></a><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">می توانید صدای گوشی اندرویدی خود را بهبود ببخشید و کمی آن را زیاد کنید. به آسانی قادر به کنترل صدای های</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">خروجی&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">گوشی</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">اندروید&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">خود خواهید بود. لازم به ذکر است که بالا بردن تمامی امکانات در نرم افزار ممکن است به اسپیکر گوشی</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">آسیب&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">برساند, بنابراین گزینه ها را تا حد</span><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">معمول&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">و یا مقداری بالاتر ببرید</span></h1><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img title="android دانلود برنامه بوستر" alt="نرم افزار بیس بوستر پرو اندروید - افزایش صدای گوشی Bass Booster Pro" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/9/Bass%20Booster%20Pro.jpg" height="224" width="460" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><br><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br>ویژگی های کلیدی&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Bass Booster Pro</b>:<br><br>ویدجت اختصاصی<br>کنترل صدای گوشی اندرویدی<br>اکولایزر های متعدد<br>قابل استفاده از تمامی صدا ها<br></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a title="نرم افزار بیس بوستر پرو اندروید - افزایش صدای گوشی Bass Booster Pro" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/05/bass-booster-pro/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">نرم افزار بیس بوستر پرو اندروید - افزایش صدای گوشی Bass Booster Pro</a></b><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p></div> text/html 2013-09-20T15:48:00+01:00 khatari.mihanblog.com رضا نرم افزار کنترل کامپیوتر از راه دور اندروید RDM+ Remote Desktop http://khatari.mihanblog.com/post/160 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><br></h1><div class="top-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><li class="hits" style="margin: 0px; padding: 0px 11px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: url(http://www.yekmobile.com/xx/images/hits.gif); list-style: none; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"></li></div><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">با استفاده از نرم افزار&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">اندروید RDM+ Remote Desktop</b>&nbsp;می توانید به آسانی کامپیوتر شخصی خود را از راه دور با اسمارت فون اندرویدی خود کنترل نمایید. می توانید&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">اسناد&nbsp;</b>موجود در کامپیوتر خود را با استفاده از گوشی خود&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">ویرایش&nbsp;</b>کنید. پس از نصب و وارد کردن اطلاعات کامپیوتر شخصی به گوشی صفحه<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">دسکتاپ&nbsp;</b>کامپیوتر در گوشی شما ظاهر میگردد. علاوه بر ویرایش اسناد توانایی انجام کارهای فنی و<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">گرافیکی&nbsp;</b>را نیز با این نرم افزار دارید<br><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img alt="نرم افزار کنترل کامپیوتر از راه دور اندروید RDM+ Remote Desktop" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/9/RDM%2b%20Remote%20Desktop.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a title="نرم افزار کنترل کامپیوتر از راه دور اندروید RDM+ Remote Desktop" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/05/rdm-remote-desktop/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">نرم افزار کنترل کامپیوتر از راه دور اندروید RDM+ Remote Desktop</a></b><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p></div> text/html 2013-09-20T15:41:58+01:00 khatari.mihanblog.com رضا AndExplorerPro مدیریت فایل قدرتمند در سیستم عامل آندروید http://khatari.mihanblog.com/post/158 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif;"><br></h1><div><span style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent;">بدون شک فایل منیجر های متعددی برای سیستم عامل&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">اندروید&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent;">وجود دارد. در این پست قصد داریم یکی از بهترین&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">فایل منیجر های&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent;">اندروید را به شما معرفی کنیم. به کمک مدیر پرونده&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">AndExplorerPro</b><span style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent;">&nbsp;قادر به مدیریت فایل ها و جستجوی فایل های خود خواهید بود. در واقع می توان این نرم افزار را بهترین</span><b style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">اکسپلورر&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent;">برای سیستم عامل اندروید دانست زیرا&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">سرعت&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent;">آن باور نکردنی می باشد. به کمک این نرم افزار شما قادر به&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">مدیریت&nbsp;</b><span style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; background-color: transparent;">بر روی فایل های سیستمی نیز خواهید بود.</span></div><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px;"><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img title="مدیریت فایل قدرتمند در سیستم عامل آندروید" alt="AndExplorerPro" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/9/AndExplorerPro.jpg" height="224" width="460" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><br><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br>ویژگی های کلیدی&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">AndExplorerPro&nbsp;</b>:<br><br>جستجو و مدیریت فایل ها<br>سازگاری کامل با اندروید 4<br>تغییر نام فایل ها<br><br></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><a title="AndExplorerPro مدیریت فایل قدرتمند در سیستم عامل آندروید" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/05/andexplorerpro/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">AndExplorerPro مدیریت فایل قدرتمند در سیستم عامل آندروید</a></b><span style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"></span></div><div><br></div> text/html 2013-09-20T15:40:22+01:00 khatari.mihanblog.com رضا نرم افزار پلیر قدرتمند اندروید Super Video, Floating & Popup http://khatari.mihanblog.com/post/157 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><br></h1><div class="top-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><li class="hits" style="margin: 0px; padding: 0px 11px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: url(http://www.yekmobile.com/xx/images/hits.gif); list-style: none; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"></li></div><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">با پلیر قدرتمند پخش&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">ویدیو Super Video, Floating &amp; Popup</b>&nbsp;می توانید به صورت حرفه ای ویدیو های خود را بر روی اسمارت فون اندرویدی خود پخش نمایید. شما قادر به پخش&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">6 فیلم</b>&nbsp;به صورت همزمان هستید و این کار را این پلیر برای شما انجام می دهد. کافی است بر روی فیلم ها کلیک کنید. پس از گزینش 6 ویدیو, این ویدیو ها در گوشه و کنار صفحه نمایش شما شروع به پخش شدن میکنند, به طوری که هر 6 ویدیو قابل مشاهده هستند. این نرم افزار به صورت کامل از بیشتر&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">فرمت ها</b>&nbsp;پشتیبانی میکند و شما می توانید فیلم ها را&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">و زیرنویس&nbsp;</b>با پسوند&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">srt&nbsp;</b>تماشا کنید.<br><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img alt="نرم افزار پلیر قدرتمند اندروید Super Video, Floating &amp; Popup" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/9/Super%20Video%2c%20Floating%20%26%20Popup.jpg" height="224" width="460" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><br><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br>ویژگی های کلیدی Super Video, Floating &amp; Popup:<br><br>پشتیبانی کامل از اندروید 4<br>پخش 6 ویدیو به صورت همزمان<br>بهترین مالتی مدیا<br>پخش زیرنویس فارسی<br></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a title="نرم افزار پلیر قدرتمند اندروید Super Video, Floating &amp; Popup" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/05/super-video-floating-popup/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">نرم افزار پلیر قدرتمند اندروید Super Video, Floating &amp; Popup</a></b><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p></div> text/html 2013-09-20T15:39:10+01:00 khatari.mihanblog.com رضا دفترچه تلفن ویندوز فون 7 اندروید WP7Contact http://khatari.mihanblog.com/post/156 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">اگر از دفترچه تلفن تکراری گوشی&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">اندرویدی&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">خود خسته شده اید, ما نرم افزار&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">WP7Contact&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">را به شما معرفی میکنیم. این نرم افزار بسیار شبیه به دفترچه تلفن ویندوز فون 7 می باشد. شما می توانید اطلاعات</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">مخاطبین&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">خود را درست به مانند&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">ویندوز فون 7</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">&nbsp;وارد کنید. دقت داشته باشید که ممکن است این نرم افزار در نسخه های قبل با&nbsp;</span><b style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;">مشکلاتی&nbsp;</b><span style="background-color: transparent; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; font-size: 11px;">مواجه بوده که در این نسخه تمامی ابهام ها برطرف شده است.</span></h1><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img alt="دفترچه تلفن ویندوز فون 7 اندروید WP7Contact" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/9/WP7Contact.jpg" height="224" width="460" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><br><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br>ویژگی های کلیدی&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">WP7Contact</b>:<br><br>رابط کاربری ویندوز فون 7<br>حل مشکلات در این نسخه<br>اجرای راحت بر روی اندروید4<br><br></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a title="دفترچه تلفن ویندوز فون 7 اندروید WP7Contact" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/05/wp7contact/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">دفترچه تلفن ویندوز فون 7 اندروید WP7Contact</a></b><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p></div> text/html 2013-09-20T15:37:59+01:00 khatari.mihanblog.com رضا ماشین حساب ساده اندروید Easy Calculator Pro http://khatari.mihanblog.com/post/155 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif;"><br></h1><div class="top-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; zoom: 1;"><li class="hits" style="margin: 0px; padding: 0px 11px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: url(http://www.yekmobile.com/xx/images/hits.gif); list-style: none; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"></li></div><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px;">نرم افزار محاسبه&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">اعداد Easy Calculator Pro</b>&nbsp;یک ماشین حساب ساده اما قدرتمند برای سیستم عامل<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a href="http://www.yekmobile.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">اندروید</a>&nbsp;</b>می باشد. شما می توانید از این نرم افزار به عنوان یک ماشین حساب&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">جیبی&nbsp;</b>استفاده کنید. لازم به ذکر است که این ماشین حساب قادر به محاسبه اعداد تا&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">40&nbsp;</b>رقم اعشار می باشد.&nbsp;<br><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img alt="ماشین حساب ساده اندروید Easy Calculator Pro" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/9/Easy%20Calculator%20Pro3.jpg" height="360" width="240" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><br><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br>ویژگی های کلیدی<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Easy Calculator Pro</b>:<br><br>محاسبه اعداد تا 40 رقم اعشار!<br>صرفه جویی در زمان<br>پشتیبانی از زاویه ها<br>بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی<br></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><a title="ماشین حساب ساده اندروید Easy Calculator Pro" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/05/easy-calculator-pro/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">ماشین حساب ساده اندروید Easy Calculator Pro</a></b><span style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"></span></div><div><br></div> text/html 2013-09-20T15:37:05+01:00 khatari.mihanblog.com رضا نرم افزار مدیریت اینترنت اندروید My Data Manager http://khatari.mihanblog.com/post/154 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; background-color: transparent; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif;"><br></h1><div class="top-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; zoom: 1;"><li class="hits" style="margin: 0px; padding: 0px 11px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: url(http://www.yekmobile.com/xx/images/hits.gif); list-style: none; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"></li></div><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px;">با نرم افزار&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">مدیریت اینترنت</b>&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">My Data Manager</b>&nbsp;می توانید به آسانی بر روی اینترنت خود مدیریت داشته باشید. شما قادر به محاسبه حجم ترافیک مصرف شده توسط اینترنت می باشید. از جمله ویژگی های اصلی این نرم افزار قابلیت قرار دادن&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">محدودیت ترافیکی</b>&nbsp;برای استفاده از اینترنت می باشد. به عنوان مثال می توانید بر روی سایت ها محدودیت&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">حجمی&nbsp;</b>قرار دهید و بر روی&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">ترافیک</b>&nbsp;اینترنتی خود<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">مدیریت&nbsp;</b>کنید<br><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img alt="نرم افزار مدیریت اینترنت اندروید My Data Manager" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/9/My%20Data%20Manager.jpg" height="228" width="470" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><a title="نرم افزار مدیریت اینترنت اندروید My Data Manager" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/05/my-data-manager/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">نرم افزار مدیریت اینترنت اندروید My Data Manager</a></b><span style="font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"></span></div><div><br></div> text/html 2013-09-20T15:36:09+01:00 khatari.mihanblog.com رضا نرم افزار موزیک پلیر اندروید Rocket Music Player http://khatari.mihanblog.com/post/153 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><br></h1><div class="top-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><li class="hits" style="margin: 0px; padding: 0px 11px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: url(http://www.yekmobile.com/xx/images/hits.gif); list-style: none; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"></li></div><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">نرم افزار موزیک پلیر حرفه ای&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">اندروید Rocket Music Player</b>&nbsp;یکی از بهترین پلیر های عرضه شده برای سیستم عامل اندروید می باشد. محیط&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">کاربری&nbsp;</b>این پلیر شما را شگفت زده خواهد کرد! علاوه بر آن در داخل نرم افزار گزینه های&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">پیشرفته&nbsp;</b>برای پخش موزیک در گوشی مشاهده می شود.&nbsp;<br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><img alt="نرم افزار موزیک پلیر اندروید Rocket Music Player" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/10/Rocket%20Music%20Player.jpg" height="259" width="460" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><br><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br>ویژگی های کلیدی&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">Rocket Music Player</b>:<br><br>اکولایزرهای پیشرفته<br>پخش حرفه ای موزیک ها<br>ویدجت های تخصصی برای قرار دادن در صفحه نمایش<br>نمایش نام هنرمندان<br></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a title="نرم افزار موزیک پلیر اندروید Rocket Music Player" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/05/rocket-music-player-1/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">نرم افزار موزیک پلیر اندروید Rocket Music Player</a></b><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p></div> text/html 2013-09-20T15:35:08+01:00 khatari.mihanblog.com رضا نرم افزار عکسبرداری با رزولوشن بالا اندروید HDR Camera http://khatari.mihanblog.com/post/151 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.5em; vertical-align: baseline; line-height: 1.7; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: right;"><br></h1><div class="top-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; zoom: 1; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><li class="hits" style="margin: 0px; padding: 0px 11px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: url(http://www.yekmobile.com/xx/images/hits.gif); list-style: none; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"></li></div><div class="post" style="margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">با نرم افزار عکسبرداری با&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">رزولوشن&nbsp;</b>بالا&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">HDR Camera</b>&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">اندروید&nbsp;</b>می توانید با&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">کیفیت&nbsp;</b>بالا و رزولوشن عالی از محیط عکسبرداری کنید. این نرم افزار میزان&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">روشنایی&nbsp;</b>عکس و&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">کنتراست&nbsp;</b>آن را بالا می برد و&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">کیفیت</b>عکس را بیشتر می کند. لازم به ذکر است که پس از آپلود قابلیت به اشتراک گذاشتن عکس ها را در شبکه های اجتماعی خواهید داشت<br><br><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><img alt="نرم افزار عکسبرداری با رزولوشن بالا اندروید HDR Camera" src="http://dl.yekmobile.com/2013/1/10/HDR%20Camera.jpg" height="224" width="460" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><br><div align="right" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><br><br>ویژگی های کلیدی:&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">HDR Camera</b><br><br>عکسبرداری با جزئیات کامل<br>کیفیت غنی<br>برچسب گذاشتن بر روی عکس<br>خاموش کردن صدای شاتر<br>پشتیبانی از فلاش&nbsp;<br><br></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><a title="نرم افزار عکسبرداری با رزولوشن بالا اندروید HDR Camera" target="_blank" href="http://www.yekmobile.com/2013/05/hdr/" class="more-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: rgb(0, 103, 179);">نرم افزار عکسبرداری با رزولوشن بالا اندروید HDR Camera</a></b><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;">&nbsp;</p></div>